Dr. Albert Gábor

Önéletrajz/CV

Szakmai önéletrajz

Történelem-orosz szakos pályakezdő pedagógusként 1991-ben kerültem Törökbálintra, ahol Dr. Zsolnai József szakmai irányítása mellett tanterv- és tankönyvfejlesztésekben is részt vettem. 1995-ben igazgatóhelyettesi, 1996-ban vezetőtanári feladatokat láttam el a törökbálinti kísérleti iskolában. 1997-2011 között a szakképzésben is dolgoztam, 2002-ben a Stiefel Eurocart Kft. számára történelem falitérképeket lektoráltam.

A felsőoktatásban 1998 óta jelen vagyok. 1998 és 1999 között óraadói feladatokat láttam el az ELTE Tanárképző Főiskola Történelem Tanszékén. 2000 és 2001 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Távoktatási Intézetének módszertani munkatársa lettem. 2000 és 2004 között a Gábor Dénes Főiskolán, a 2004-2005-ös tanévben két féléven keresztül a bajai Eötvös József Főiskolán tanítottam. 2009-től közel tizenkét évig oktattam a Kaposvári Egyetemen, 2018 és 2019 között a Testnevelési Egyetem Tanárképző Intézet Pedagógia és Módszertani Tanszékén vezettem pedagógiai kurzusokat. 2021 június közepétől a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban dolgozom. A múzeumi és a tudományos kutatómunka mellett ELTE muzeológus szakos hallgatóknak agrárszakoktatás-történeti előadást tartok.     

Doktori cselekményekben (szigorlati és doktori védések, habilitációs eljárás) is folyamatosan jelen vagyok. 2005 és 2008 között oktatóként és külső konzulensként vettem részt a Pannon Egyetem Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstudományi Alprogramjában. Jelenleg a PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskolában témavezetői feladatot látok el. Kétszer voltam doktori védésen opponens és több alkalommal bizottsági tag.

Válogatott főiskolai/egyetemi kurzusaim: Újkori egyetemes és magyar történelem; Történelem szakmódszertan; Intézmény-és gyermekkortörténet; Neveléstörténet-és gyógypedagógiai problématörténet; Nemzetközi folyamatok az oktatásban; Közoktatáspolitika; Problématörténet és összehasonlító pedagógia; Dokumentum-és tankönyvelemzés; Pedagógia; Közoktatási ismeretek;  Az iskola kultúrtörténete, gyermekkép és a nevelési eszmények; Szakirodalmi forrásismeret; Közoktatási intézmény hatékonysága;  Image and cartoon analysis of the English and Hungarian textbooks of the 1950s, 1960s” (Erasmus project); Európai tanulmányok; Tudományos dolgozatok készítése, módszertana;  Munkaterv I-II.; Magyarország története; Multikulturális társadalom-interkulturális nevelés; Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés; Az agrárszakoktatás jelentősége és hatása a magyar mezőgazdaság fejlődésére.

A tudományos diákköri munkát nagyon fontosnak tartom. Egy gyógypedagógus hallgatóm 2019-ben az országos TDK-n második helyezést ért el.

Az oktatómunka mellett kiemelt figyelmet fordítok a módszertani megújulásra: akciókutatások szervezése, a tükrözött osztályterem módszerének prezentálása.

A folyamatos kutatómunkát szintén nagyon fontosnak tartom.  

PhD tanulmányaimat 2003-ban fejeztem be az ELTE BTK XIX-XX. századi Magyar Történeti Doktori Iskolában (történelemtudományok). 2016-ban habilitáltam neveléstudományokból az Eszterházy Károly Főiskolán.  

2007-ben és 2008-ban nemzetközi tankönyvtörténeti kutatásokat végeztem a Braunschweigben. Történelemtanítás-és tankönyvtörténeti vizsgálódásaim 2009 után iskolatörténeti kutatásokkal bővült.  

Kutatásaimat elnyert ösztöndíjpályázataim segítették Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány: 2002; Georg Eckert Institute: 2008; Campus Hungary: 2014.

Másfél éve a korábbi kutatási tematikám agrártörténeti, agrárszakoktatás-történeti – kiemelten vízügytörténeti és vízügyi szakoktatás-történeti – kutatásokkal bővült.

A vízügyi emléknap alkalmából 2021 októberében a Mezőgazdasági Könyvtárban „Vízmesterek képzése a millennium időszakában” címmel adtam elő. A rohonci gazdaképzésről – érintve Vállas Antal amerikai hajózási iskola alapítását – két alkalommal tartottam tudományos-népszerűsítő előadást. „Történelem vízmestereknek” című tanulmányom a Történelemtanítás online folyóiratban 2021-ben jelent meg. Társszerzőként jegyzett írásunkat („Vízügy, történeti keretben. A „több, mint kultúrmérnök”, Lászlóffy Woldemár”) a Hidrológiai Közlöny közölte 2022-ben. Jelenleg P. Károlyi Zsigmond vízügyi történetírásáról végzek adatfeltárásokat. 2022 őszén az Országos Neveléstudományi Konferencián „Kállay Miklós és az öntözésügyi szakoktatás” témában adtam elő.

 Hazai és nemzetközi konferenciákon, tudományos rendezvényeken, külföldi tanulmányutakon 1995 óta folyamatosan részt veszek.

2013-ban Ružomberokban, 2015-ben Pyatigorskban adtam elő, 2014-ben Bécsben nemzetközi workshopon moderátori feladatot láttam el. 2014 nyarán vendégoktató voltam Ispartában (Suleyman Demirel University). 2016 júliusában az odesszai Mecsnyikov Egyetem könyvtárában végeztem kutatásokat.

Ötször szerveztem konferenciát/tudományos tanácskozást, 7 alkalommal voltam konferencia szimpózium elnöke, ebből háromszor a legrangosabb hazai neveléstudományi konferencián, az ONK-n. 2022. július 8-án az „Agrárszakoktatás felsőfokon” címmel, a  Keszthelyen megrendezett jubileumi konferencia titkári feladatait láttam el. Kétszer bíráltam OTKA pályázatot.

1990 óta publikálok. Publikációim száma 96, a közleményeimre érkezett független hivatkozások száma 144. A Hirsch index: 6.

A tudományos szakmai közéletben is részt veszek. Több szakmai tudományos testületnek is tagja vagyok (MTA Köztestület: 2004-től; MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottság: 2007-től; MTA Pécsi Területi Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottság: 2012-től; Magyar Múzeumi Történész Társulat: 2022 augusztus végétől; Magyar Hidrológiai Társaság: 2023. január 17-től). 2016. január 29-től 2022. október 28-ig az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottság elnöki feladatait láttam el. 

Törökbálint, 2023. 03. 26.                                                             Dr. habil Albert Gábor

 

Edu-Com 2000 Bt.
2045 Törökbálint, Napfény utca 2/a

Copyright © 2015. Minden jog fenntartva!